Generalforsamling 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Holbæk Cykelsport.

Fredag d. 29. januar 2016 kl. 19.00

Generalforsamling gennemføres efter følgende dagorden:

 • Valg af dirigent og referent
 • Formandens beretning
 • Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse - Årsregnskab 2015
 • Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget - Budget 2016
 • Behandling af indkomne forslag
 • Forslag skal være formanden i hænde senest d. 21. januar 2016.


Valg:
Valg til bestyrelse;
På valg for to år er;

 • Mogens Buskebjerg (modtager ikke genvalg)
 • Claus Eriksen (modtager ikke genvalg)
 • Benny Stillhoff Nielsen (modtager genvalg)


Valg af suppleant
På valg er;

 • Lars Elmkjær (er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Mikkel Sommer)
 • Allan Buskbjerg (modtager ikke genvalg)


Valg af revisor
På valg er;

 • Richard Kristiansen
 • Finn Højland


Valg af revisorsuppleant
På valg er;

 • Vagn Priesler


Eventuelt

 

{MODULE:PAGE_BOX1}
{MODULE:PAGE_BOX2}
{MODULE:PAGE_BOX3}