DE 10 BUD

Holbæk Cykelsport 10 Bud ..for vores alles sikkerhed !

Sæson 2013 på landevej

Med udgangs punkt i de allerede kendte 10 bud en præcisering af hvordan vi skal køre i den kommende sæson:  

1.  Ved trænings start meddel hurtigt om du er kaptajn og på hvilket hold. Appeler til at medlemmer hurtigt stiller sig på det hold de ønsker at køre på. Forsøg at få medlemmer til at være fleksible og positive hvis de bliver bedt om at køre på et andet hold. Kaptajn skal indrette træning efter laveste niveau i gruppen. Maksimalt antal i gruppe er: 12 ryttere!

2.  Vi kører 2 og 2 – skifter med indianerskift! Alle hold skifter højre om. Ved større veje som Nykøbingvej, Ringstedvej, Ryevej eller hvor kaptajn skønner det er nødvendigt køres der 1 og 1. Husk at at melde om biler for/bagfra og giv plads til at biler kan komme forbi os på en sikker måde. Ved passage af store veje, stopper gruppen og der passeres samlet.

3.  De første 10 km er opvarmning!

4.  Kaptajn bestemmer tur og træning. Træningerne varieres med intervaller, med bakker eller højt snit. Kaptajnen tager udganspunkt i vejr og fremmøde, samt lytter til ønsker fra gruppen. Ved interval træning skal fart mellem intervaller være lav. Søndage længere ture i lidt større hold 1-2 og hold 3-4. Instruktioner til gruppen gives ved at stoppe gruppen og forklare hvad der skal udføres.

5.  Ved interval vælges aftalte ruter og der samles op ved aftalt sted når alle er fremme. 

6.  Eventuelle diskussioner eller korrektioner fra kaptajns side gives ved at stoppe gruppen og på en ordentlig måde få clearet problematikken. Kaptajner skal forsøge at give kritik på en konstruktiv måde og ikke hænge enkelte personer ud medmindre de selv gør sig til grund for dette.

7.  Færdselsreglerne skal overholdes når vi kører! Tag stort hensyn til øvrig trafik!

8.  Hold til højre når vi passerer en bakke! I by zone sættes farten ned!

9.  Pas på med skilte spurter hvis der ikke er gode oversigt forhold.

10.  Tag godt i mod nye medlemmer og lær dem at køre efter vores regler!

 

{MODULE:PAGE_BOX1}
{MODULE:PAGE_BOX2}
{MODULE:PAGE_BOX3}