Velkommen til Holbæk Cykelsport

Vi er en klub med mange muligheder indenfor cykelsport
 

Vi kan tilbyde 230 andre cykelinteresseret klubkammerater, der alle er klar til dele gode oplevelser og træning med dig.
Vi tilbyder træning på landevej, MTB i skoven, lækre gravelture, ungdomstræning i høj kvalitet og alt dette for både mænd og kvinder.

Klubben er desuden "moderklub" for cykeldanmarks nye kontinentalhold - Restaurant Suri Carl Ras

En anden titel vi kan være stolte af i klubben, er titlen som "Årets cykelklub 2018"
... og det er ikke uden grund at den landede i Holbæk!

Tøv ikke med at blive en del af klubben, vi glæder os til at byde dig velkommen.

 


 

Nyheder

Sæsonstart tirsdag den 30. marts kl. 18:00

25-02-2021

På mandag den 1. marts 2021 hæves forsamlingsloftet for udendørs idræt til 25 og dermed kan vi begynde at træne sammen igen. Der er almindelig vintertræning på MTB og vinterracer på vores normale træningstider med udgangspunkt fra Sportsbyen.

Tirsdag den 30. marts 2021 kl. 18:00 er der første træning i sommersæsonen og allerede torsdag den 1. april 2021 kører vi den traditionsrige Skærtorsdagstur kl 09:00 fra Sportsbyen. Mere herom senere. Vi ses.

Pbv.

Henning Hjelm Hansen

 

 

 

Læs mere

HCS arrangerer Demin Cup søndag den 18. april

22-02-2021

...OG VI SKAL DERFOR BRUGE HJÆLPERE 

Holbæk Cykelsport og Danmarks Cykel Union byder i samarbejde med Holbæk kommune velkommen til en afdeling af DCU’s elite DEMIN Cup, Dame Cup samt U19 UnoX Cup.

På dagen afvikles desuden (som udgangspunkt) fuldt program i ungdomsklasserne samt diverse senior og master klasser. Det endelige program vil blive justeret i forhold til gældende Corvid-19 restriktioner.

Løbet afvikles i omgivelserne på Midtsjælland med start og mål i Mørkøv (ved Mørkøv hallen og Kildebjergskolen), hvor vi tilstræber at opbygge et publikumsområde på pladsen foran Kildebjergskolen, og med målportal på Håbetvej.

Ruter: U11/U13 og U15 kører på en lille rute, Mørkøv – Skamstrup – Bennebo - Mørkøv (7,3 km). Øvrige klasser kører på den store rute (27,4 km). Store dele af ruterne vil blive ensrettet af hensyn til rytternes sikkerhed.

Hjælpere: Vi skal naturligvis bruge hjælpere til dagen. Vi havde stor succes med at skaffe hjælpere til det tilsvarende løb Tølløse i oktober. Håber I alle er klar igen til april. Meld dig gerne via mail til Peter Hald - ph@jjas.dk

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling

15-02-2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 9. april 2021.

Generalforsamlingen afholdes i VIP Lounge 2 i Sportsbyen, Sports Alle 1, 4300 Holbæk.

Jævnfør vedtægterne skulle Generalforsamlingen afholdes i februar, men det har desværre ikke væres muligt pga. myndighedernes Corona restriktioner. Vi håber samfundet er åbnet så meget op til april, at det vil være muligt at gennemføre Generalforsamlingen. Alternativt må vi udsætte den til en senere dato.

 

Dagsorden for generalforsamlingen jævnfør klubbens vedtægter:

Stk. 1. Generalforsamling gennemføres efter følgende dagorden:

Pkt.1. Valg af dirigent og referent

Pkt. 2. Formandens beretning

Pkt. 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.

Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag


Pkt.6. Valg:
• Valg til bestyrelse
• Valg af suppleant
• Valg af revisor
• Valg af revisorsuppleant


Pkt.7. Eventuelt
Revideret regnskab og budget offentliggøres senest 5 dage før generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage forinden den afholdes.
Indkomne forslag offentliggøres senest 5 dage før generalforsamling på hjemmesiden.
Stk. 2. På generalforsamlingen afgøres alle sager, bortset fra vedtægtsændringer, ved simpelt stemmeflertal.
Kun medlemmer med gyldig kvittering på betalt medlemskab kan afgive stemmer på generalforsamlingen. Der kan stemmes via fuldmagt til ge-neralforsamlingen. Et fremmødt medlem kan kun medbringe én fuldmagt.
Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, dog skal afstemning ske skriftligt, hvis blot en af de tilstedeværende kræver det.
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i klubbens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

 

På vegne af bestyrelsen

Lars Bang

Læs mere

Ny markedsplads for HCS medlemmer

10-02-2021

Der er oprettet en ny markedsplads på Facebook for medlemmer af HCS.

Her kan du købe, sælge eller bytte brugt udstyr til både cykel og rytter.

Hjælp med at sprede det gode budskab - inviter dine venner med i gruppen.

På forhånd tak!

Læs mere
Events